XII. chrudimská muzejní noc

Na letošní chrudimskou muzejní noc v pátek 27. května pro Vás připravujeme následující program:

Od 16 h MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Cesta ke hvězdám a k vědě. Promítání zábavně vzdělávacích show pro děti a veřejnost ve speciálním mobilním planetáriu. Můžete vidět následující pořady:
* Astronomie pro děti * Původ života * Krtci – Co je tam nahoře? * Kam se ztrácí tma? * Zasněný ve vesmírné dáli

Od 17 a 19 hodin JAK ŠTÍSTKO O HLAVU PŘIŠEL
dětská prohlídka muzea s pohádkou o nejznámějším chrudimském strašidle Bezhlavém kapucínovi

Od 20 h KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MUZEA BAROKNÍCH SOCH – 360 LET OD ZALOŽENÍ KAPUCÍNSKÉHO KONVENTU V CHRUDIMI
Historie kostela sv. Josefa v dobových fotografiích a nahlédnutí do běžně nepřístupných míst.

Od 22 h ROMANCE O KARLU IV.
Nerudova balada o Karlu IV. a Buškovi z Vilhartic v podání chrudimských ochotníků. Kromě Karla IV. se můžete těšit příběh o manželkách Karla IV. a dobré víno.

23 h Konec Muzejní noci

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK

12. září 2015 Muzeum barokních soch otevře návštěvníkům své dveře zdarma a se speciálním programem. Návštěvníci mohou využít volné prohlísky expozice barokních soch
s výkladem na požádání, výtvarnou dílnu pro děti. Dále je možné navštvívit fotografickou výstavu „Českobudějovický mapový okruh“ nebo si prohlédnout faksimilii největší rukopisné knihy světa CODEXU GIGAS a zhlédnout o ní krátký film.
V 16.30 program vyvrcholí koncertem pro varhany a lesní roh (účinkují F. Agostini,
A. Agostini a J. McGuire, program koncertu najdete níže v novinkách).

JAN ZRZAVÝ – KOUZELNÍK, KTERÝ UMĚL NAMALOVAT DUŠI

Křehkost, lyričnost, duchovnost, nevtíravá krása, niterná hloubka a pravdivost Zrzavého uměleckého díla je už dlouhá desetiletí vnímána českým národem jako nedílná součást našeho kulturní bohatství.

Společnost Jana Zrzavého nabízí kulturní veřejnosti divácky zajímavou scénickou koláž o Janu Zrzavém s příznačným názvem „Kouzelník, který uměl namalovat duši“.
V představení je preferována poetičnost, jež je specifická pro dílo Jana Zrzavého. Scénář rovněž vychází z autentických malířových myšlenek a náhledů tak, jak jsou obsaženy
v umělcově korespondenci, v publikovaných článcích a knihách, filmech
a audionahrávkách.

Živé herecké vstupy jsou doprovázeny reprodukovanou hudbou, projekcí obrazů

a videonahrávek. Své nezastupitelné místo má v představení i vhled do malířova dětství, které Jan Zrzavý prožíval na Vysočině – jednak ve své rodné Okrouhlici a jednak v Krucemburku, kam zajížděl na pravidelné prázdninové pobyty k dědečkovi. Na ztvárnění výjevů z malířova dětství se podílely ve filmových sekvencích děti z Krucemburku
a okolí a rovněž krucemburské loutkové divadlo Oblázek. Nechybějí ani scény týkající se významných osobností, s nimiž pojilo malíře hluboké přátelství.

Za věrohodné ztvárnění hlavní role obdržel v roce 2013 Stanislav Michek, chotěbořský ochotník a čestný člen Společnosti Jana Zrzavého, „Cenu města Chotěboře“.

Sobota 29.8. 2015, vstup volný

           

.