Barevné obrazy a nápadité koláže Venduly Korbelové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava obrazů. Barevné obrazy a nápadité koláže Venduly Korbelové odráží vnímání světa autorky.  Jde o citlivé a osobité ztvárnění  sama sebe a  vnějších podnětů. Inspirací jsou její každodenní prožitky. Poslední obrazy jsou ovlivněny exotickou zemí Indií, která se nabízí svou barevností a mystickou atmosférou, jež je po tvorbu obrazů tak zásadní a podstatná. Základem tvoření Venduly Korbelové jsou barevnost, snovost, hravost a fantazie. Při tvorbě používá akrylových barev, olejových pastelů, inkoustů, razítek, výstřižků z novin a časopisů.

Výstava potrvá do 31. srpna.

TROJROZMĚRNÝ MODEL MĚSTA

V Muzeu barokních soch je nově umístěn trojrozměrný model města Chrudim v měřítku 1:5000. Model je pojat jako soudobá veduta. To znamená, že zachycuje co možná nejpřesněji podobu města k dubnu 2015, kdy byly shromážděny podklady k jeho vzniku. Protože si autoři modelu z VIZarch studia uvědomují potenciální důležitost podobného díla pro budoucnost, kladli extrémní důraz na přesnost a věrnost realitě. Model je sice graficky abstrahován, geometricky však odpovídá realitě s přesností na deset centimetrů a je tak nejkomplexnějším zobrazením města v jeho historii.

OD KONVENTU K MUZEU BAROKNÍCH SOCH

Od 14. září 2013 je v prostorách bývalého Božího hrobu umístěna výstava mapující cestu objektu muzea Od konventu k Muzeu barokních soch. Na 13 panelech s fotografiemi je připomenuta historická podoba kostela sv. Josefa, stav budovy před rekonstrukcí na muzeum a po ní. Výstava je přístupná v rámci prohlídky expozice muzea i samostatně.